Bli kontaktad av oss

Vi försäkrar dig.
För rätt försäkringsvillkor.

Vi hjälper ert företag att teckna rätt försäkringsskydd för er verksamhet. När du arbetar med oss kan du vara trygg i att du får det stöd du behöver om något oförutsett inträffar.

Det är vårt löfte till dig som kund. Och du behöver inte vara expert på försäkringar – vi hjälper dig analysera ditt försäkringsbehov och förhandlar fram jämförbara alternativ.


Boka möte Boka möte Så funkar det Så funkar det
Kostnadsfri upphandling – vi konkurrensutsätter din premie
Alltid rätt villkor
Försäkringslösningar anpassade efter er verksamhet
Intresseanmälan

Välj en försäkring som du vill att vi ska hjälpa dig hitta bästa premien och villkor för

Kostnadsfri jämförelse

Företagsförsäkring

Som företagare är det viktigt att du har rätt företagsförsäkring. Viktigt men kanske inte längst upp på agendan. Vi hjälper dig hitta rätt försäkringsvillkor för din verksamhet.

Välj

Fordonsförsäkring

Vi har stor erfarenhet av fordonsförsäkringar - inom många olika typer av verksamheter. Bland våra kunder finner du bland annat taxiföretag, bilåterförsäljare, entreprenadföretag och transportföretag.

Välj

Fastighetsförsäkring

Vårt fastighetsteam hjälper dig som fastighetsägare till en kostnadseffektiv, smart fastighetsförsäkring för dina bostäder, byggnader och mark.

Välj

BRF-försäkring

Behovet av försäkring ser olika ut i olika bostadsrättsföreningar. Vi hjälper din förening till en BRF-försäkring som fyller ert försäkringsbehov - och vi ser till att du får prisförslag från flera olika bolag.

Välj

Sjukvårdsförsäkring

Med en sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare rådgivning, behandling och operation i privat regi utan långa väntetider. Sjukvårdsförsäkring för företag är en trygg och omtänksam förmån för dig och din personal.

Välj

Transportförsäkring

Det finns goda skäl att teckna en transportförsäkring. Oavsett om en varutransport sker med fartyg, bil, järnväg eller flyg utsätts varorna som transporteras alltid för risken att skadas eller förloras. Vi hjälper företag som både säljer eller köper varor samt för dig som transporterar, spediterar eller lagerhåller.

Välj

Försäkring entreprenadmaskiner

Vi ser till att företag som äger till exempel en traktor, grävmaskin, hjullastare eller dumper får rätt försäkringsskydd till rätt premie.

Välj

Cyberförsäkring

Cyberbrott är ett snabbt ökande problem. Fler och fler företag utsätts för attacker mot databaser och IT-system. I den digitala världen är trojaner, datavirus och DDoS attacker exempel på vanliga intrång som företag utsätts för. Med en cyberförsäkring får företaget skydd och beredskap för att hantera cyberangrepp.

Välj

Specialistvård Global

Rätt vård och den bästa vården i världen om man skulle bli allvarligt sjuk, utan geografiska eller ekonomiska hinder.

Välj

Svensk Padelförsäkring

En skräddarsydd försäkring framtagen i samarbete med svenska padelanläggningar.

Välj

Fullgörandeförsäkring

Fullgörandeförsäkring / Garantiförsäkring– Beställarens säkerhet under entreprenad- och garantitid

Välj
Försäkringsmäklare

Bäst försäkringsvillkor är målet - vår kunskap och erfarenhet tar oss dit.

För hög försäkringspremie? Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Få offert


"Försäkringskompaniet reder ut vad som behövs för att vi ska känna oss trygga
och kunna ägna vår kraft på den egna verksamheten."

Björn Magnusson, VD RoDAB

Varför välja oss?

Försäkringskompaniet analyserar, utvärderar och upphandlar försäkringslösningar från många olika försäkringsbolag. Det gör att dina försäkringsvillkor alltid blir anpassade exakt efter din verksamhets behov - inte utifrån försäkringsbolagens produkter. Du får helt enkelt den försäkring som passar för din verksamhet. Och alltid den förmånligaste premien. 

Våra försäkringsrådgivare kommer i samtliga fall från något av de större försäkringsbolagen och har god insikt i branschen. Det gör att vi kan förhandla fram de bästa villkoren - till bästa pris. Och du får offerter från många olika försäkringsbolag samtidigt.

 • Ett av marknadens största nätverk av försäkringsbolag
 • Årlig uppföljning och revidering av dina försäkringar
 • Personlig försäkringsrådgivare

Rätt försäkringsvillkor. Rätt premie.

 • 1. Vi analyserar din verksamhets försäkringsbehov

  Vi inleder alltid med en noggrann genomgång av din verksamhet för att identifiera dina behov och eventuella svagheter i ert nuvarande försäkringsskydd. Du kan din verksamhets behov bättre än någon annan - vi ser till att dessa speglas i försäkringsvillkoren.

 • 2. Du undertecknar fullmakt för förmedlingsuppdraget

  För att vi ska ha tillåtelse att begära in offerter från olika försäkringsbolag måste vi ha ditt skrivna samtycke. Detta följer Finansinspektionens direktiv. Syftet är att alla inblandade ska vara trygga i vad som är överenskommet.

  Hämta fullmakt (pdf)

 • 3. Vi tar in offerter från olika försäkringsbolag

  Vi har ett av marknadens bredaste nätverk av anslutna försäkringsbolag. När du anlitar oss kan du alltså var trygg i att få dina försäkringsbehov konkurrensutsatta. På allra bästa sätt. Men du behöver inte hantera offerter eller administration själv - vi sköter all kontakt med försäkringsbolagen.

 • 4. Vi jämför offerter och förhandlar åt dig

  När försäkringsbolagen inkommit med offerter går vi först noga igenom villkoren. Detta för att säkerställa att de stämmer överens med ditt företags behov och den specifikation vi tagit fram. I många fall varierar försäkringspremie, självrisk och andra villkor kraftigt mellan olika försäkringsbolag. Vi analyserar skillnaderna och omförhandlar dem för dig. Vid frågetecken ber vi respektive bolag återkomma och eventuellt förtydliga ytterligare.

 • 5. Vi hjälper dig teckna den bästa försäkringen

  När du får vårt underlag, kan du vara trygg i att du får fullt jämförbara alternativ att välja bland. Om det finns skillnader i villkor - i de fall försäkringsbolagens tjänster ser olika ut - markerar vi detta och ger dig den information du behöver för att ta ett affärsmässigt beslut. När du valt det försäkringsalternativ som passar bäst, hjälper vi dig att annullera din befintliga försäkring och teckna ny. Utan att det blir ett glapp i ditt försäkringsskydd.

Betalar du för mycket för din försäkring?

Vi är övertygade om att vi kan sänka dina premier. Med bibehållna, eller stärkta, villkor. Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång av din verksamhets försäkringar. 

Omdöme