Bli kontaktad av oss

Fullgörandeförsäkring

När du som entreprenör tecknar ett entreprenadkontrakt finns det ofta ett krav på att du ska lämna en säkerhet mot beställaren, både för garantitiden och för entreprenadtiden. Detta kallas ofta för en fullgörandeförsäkring, byggsäkerhet eller garantiförsäkring.
Låt Försäkringskompaniet ta fram förslag från flera olika försäkringsgivare.

Försäkringsmäklare

Försäkringskompaniet är en fristående försäkringsförmedlare av företagsförsäkringar.

Vår affärsidé är att analysera försäkringsbehovet hos våra kunder och hitta bästa möjliga företagsförsäkring, upphandlingen är kostnadsfri och vi får förmedlingsarvode från respektive försäkringsbolag.

Skapa intresseanmälan - Fullgörandeförsäkring

Kontaktuppgifter
Revision information
Briefly describe the changes you have made.

Omdöme