Bli kontaktad av oss

Transportförsäkring

Det finns goda skäl att teckna en transportförsäkring. Oavsett om en varutransport sker med fartyg, bil, järnväg eller flyg utsätts varorna som transporteras alltid för risken att skadas eller förloras. Vi hjälper företag som både säljer eller köper varor samt för dig som transporterar, spediterar eller lagerhåller.

Försäkringsmäklare

Försäkringskompaniet är en fristående försäkringsförmedlare av företagsförsäkringar.

Vår affärsidé är att analysera försäkringsbehovet hos våra kunder och hitta bästa möjliga företagsförsäkring, upphandlingen är kostnadsfri och vi får förmedlingsarvode från respektive försäkringsbolag.

Skapa intresseanmälan - Transportförsäkring

Kontaktuppgifter
Revision information
Briefly describe the changes you have made.

Omdöme